A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

 Pohrebníctvo ASTRA

Ako postupovať

VECI POTREBNÉ K VYBAVENIU POHREBNÝCH FORMALÍT:

Občiansky preukaz zosnulého,
Občiansky preukaz vybavovateľa pohrebu,
List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
Oblečenie pre zosnulého (spodné prádlo, vrchný odev, obuv),


POSTUP V PRÍPADE ÚMRTIA:

 

Úmrtie doma:

V čase od 07. 00 hod. do 15.00 hod. je potrebné kontaktovaťobvodného lekára, v obvode ktorého úmrtie nastalo.

 

V čase od 15.00 hod. do 07.00 hod. aj počas víkendov a sviatkov, treba volať pohotovostnú službu a oznámiť úmrtie.

 

Lekár rozhodne a vypíše list o prehliadke mŕtveho:                                                                                  

 

a) pochovať v zákonnej lehote.                                                                                                            

b) vykonať súdno-lekársku pitvu.

 

Až po návšteve lekára, treba zavolať pohrebnú službu ASTRA - 0904 053 600, ktorá odvezie telo zosnulého.                  

 

Úmrtie v nemocnici, resp. v zariadení socialných služieb:

 

Pozostalí kontaktujú pohrebnú službu ASTRA - 0904 053 600.
Zabezpečiť prevoz zosnulého do chladiaceho zariadenia
Ďalší postup bude dohodnutý medzi pozostalými a pohrebnou službou (vybavenie pohrebných dokumentov, výber rakvy, smútočných vencov, smútočné oznámenie, zariadenie pohrebného obradu).

Úmrtie na inom mieste, resp. úmrtie za nezvyčajných okolností:

 

Bezodkladne kontaktovať pohotovosť a políciu (112 prípadne 155 a 158) a oznámiť úmrtie.
Lekár alebo policajný príslušník po vyhodnotení situácie kontaktujú zmluvnú pohrebnú službu, ktorá na ich náklady prevezie zosnulého na patológiu.
Následne pozostalí kontaktujú pohrebnú službu ASTRA - 0904 053 600, s ktorou sa dohodnú na ďalšom postupe (prevoz zosnulého z patológie do chladiaceho zariadenia, vybavenie pohrebných dokumentov, výber rakvy, smútočných vencov, smútočné oznámenie, zariadenie pohrebného obradu).

Úmrtie v zahraničí:

 

Oznámenie úmrtia zodpovedným úradom a poskytnutie informácií potrebných k prevozu zosnulého.
Pozostalí kontaktujú pohrebnú službu ASTRA - 0904 053 600.
Ďalší postup bude dohodnutý medzi pozostalými a pohrebnou službou
(prevoz zosnulého zo zahraničia na Slovensko, vybavenie pohrebných dokumentov, výber rakvy, smútočných vencov, smútočné oznámenie, zariadenie pohrebného obradu).
 

Žiadosť o príspevok na pohreb

 

Oprávnená osoba uplatňuje nárok na príspevok na pohreb podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zosnulého.

Tlačivo žiadosti Vám poskytne naša pohrebná služba ASTRA.                      

Výška príspevku na pohreb je 79,67 EUR. Uvedenú sumu môže k 1. septembru kalendárneho roka zmeniť nariadenie vlády Slovenskej republiky.

Pohrebníctvo ASTRA Sereď
Kúpeľné námestie 2636/8
926 01 SEREĎ

Tel.: 0904 053 600 alebo 0915 607 897
Mail: astra.pohrebnictvo@gmail.com